ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

17 พ.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ณ ชายหาดเขาหน้ายักษ์ หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
7 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562
หมวดกีฬา
  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
26 ก.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
23 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ จุดท่องเที่ยวบริเวณเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
20 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
16 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ จุดท่องเที่ยวบริเวณวัดคมนียเขต (วัดคึกคัก) อำเภอตะกั่วป่า, วัดหลักแก่น และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (ทับละมุ) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
12 ก.ย. 2562 - 14 ก.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ โรงแรม เอราวัณ โคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่งและ ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
12 ก.ย. 2562 - 14 ก.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ โรงแรม เอราวัณ โคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง และ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
9 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ โรงแรม เอราวัณ โคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง และ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
9 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ โรงแรม เอราวัณ โคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง และ ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
6 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช - จังหวัดพัทลุง - จังหวัดกระบี่
30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
15 ส.ค. 2562 - 6 ก.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ณ สนามกีฬาในจังหวัดพังงา