ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2564 PM CUP 2021   37 ครั้ง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   83 ครั้ง
สรุปรายงานจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 เป็นตัวแทนเ.....   95 ครั้ง
กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 (อับเดท 26 พ.ย.63)   1063 ครั้ง
ประกาศกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 42   110 ครั้ง
ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 (คัดเขต) แก้ไขแล้ว   161 ครั้ง
ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 (คัดเขต)   125 ครั้ง
โปรแกรมการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563   98 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาาเซปักตะกร้อ ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 14 กันยายน 2563   132 ครั้ง