ดาวน์โหลด

โปรแกรมการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563   42 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาาเซปักตะกร้อ ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 14 กันยายน 2563   62 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563   35 ครั้ง
โปรแกรมการการแข่งขันกีฬาเปตอง ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563   119 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563   105 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2563   95 ครั้ง
ประกาศและใบสมัครกีฬานักเรียนประจำปี 2563   309 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563   202 ครั้ง
คำสั่งจังหวัดพังงา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา   104 ครั้ง