ดาวน์โหลด

สรุปรายงานจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 เป็นตัวแทนเ.....   56 ครั้ง
กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 (อับเดท 26 พ.ย.63)   520 ครั้ง
ประกาศกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 42   77 ครั้ง
ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 (คัดเขต) แก้ไขแล้ว   131 ครั้ง
ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 (คัดเขต)   92 ครั้ง
โปรแกรมการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563   73 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาาเซปักตะกร้อ ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 14 กันยายน 2563   99 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563   65 ครั้ง
โปรแกรมการการแข่งขันกีฬาเปตอง ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563   169 ครั้ง