ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมอลชนประจำปี.....   27 มี.ค 2565 41 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สารเคมีและอุปกรณ์สระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั.....   27 มี.ค 2565 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มี.ค 2565 30 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ.....   22 ก.ย. 2564 115 ครั้ง
จ้างดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ย. 2564 114 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพ.....   22 ก.ย. 2564 117 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานการท่องเที่ยวแล.....   22 ก.ย. 2564 112 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าส่องสว่างของสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะ.....   22 ก.ย. 2564 114 ครั้ง
ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 86 รายการ   9 ส.ค. 2564 171 ครั้ง