ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารในพื้นที่ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ.....   26 ม.ค. 2564 59 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารในพื้นที่ของสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 ม.ค. 2564 53 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพ.....   26 ม.ค. 2564 52 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สารเคมีและอุปกรณ์สระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยว.....   26 ม.ค. 2564 55 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 ม.ค. 2564 58 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างส่งเสริมและพัฒนาขีดความในการแข่งข.....   1 ก.ค. 2563 162 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2.....   14 เม.ย. 2563 131 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กิจกรรมจัดทำแผนที่บอกแหล่งท่องเที่ยวจังห.....   7 ก.พ. 2562 550 ครั้ง
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561   11 ก.ค. 2561 687 ครั้ง