ดาวน์โหลด

(สิ่งที่ส่งมาด้วย)_ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครั้งที่ 1/2.....   12459 ครั้ง
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2564 PM CUP 2021   46 ครั้ง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   91 ครั้ง
สรุปรายงานจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 เป็นตัวแทนเ.....   102 ครั้ง
กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 (อับเดท 26 พ.ย.63)   1072 ครั้ง
ประกาศกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 42   120 ครั้ง
ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 (คัดเขต) แก้ไขแล้ว   169 ครั้ง
ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 (คัดเขต)   136 ครั้ง
โปรแกรมการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563   104 ครั้ง