ดาวน์โหลด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาาเซปักตะกร้อ ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 14 กันยายน 2563   139 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563   93 ครั้ง
โปรแกรมการการแข่งขันกีฬาเปตอง ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563   213 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563   180 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2563   164 ครั้ง
ประกาศและใบสมัครกีฬานักเรียนประจำปี 2563   414 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563   272 ครั้ง
คำสั่งจังหวัดพังงา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา   170 ครั้ง
ใบสมัคร ฟุตบอล PM.2563   468 ครั้ง