ข้าราชการ

26 ม.ค. 2561      1783 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายสมพล เวียงสิมา
ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Tel.076 450912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นางรัชดาภรณ์  โออิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

1.ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

2.หัวหน้างานบริหารทั่วไป   

3. หัวหน้างานพัสดุ

Tel.076 450912-3 

E-mail : phangnga@mots.go.th

นายวุฒิชัย บุญเอื้อ   

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

1.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

2.หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน

Tel.076 450912-3  

E-mail : phangnga@mots.go.th

จ่าอากาศโทธีรพงศ์ เสือล่อง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

1.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

2.หัวหน้างานส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนต์และวีดีทัศน์

3.หัวหน้างานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

4.หัวหน้างานการเงินและบัญชี

5.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

Tel.076 450912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นายตะวัน พรหมวงศ์  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Tel.076 450912-3 

E-mail : phangnga@mots.go.th


แหล่งที่มา :

เอกสารดาวน์โหลด

attch_20200304102240_0.jpg ดาวน์โหลด