ลูกจ้างประจำ

24 ม.ค. 2561      857 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายสุเมธ สุมาลี
ตำแหน่ง ช่างปูน
ปฎิบัติหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ดูแลสนามไดร์กอล์ฟ และบริเวณรอบๆ
- เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th
นายวีระนิต สุขพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารหอพักนักกีฬา
- เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นางสาวกิตติยาพร บุญย่อง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ส 2
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th


แหล่งที่มา :