เจ้าหน้าที่

23 ม.ค. 2561      774 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางสาวพิชามณธุ์ เนาวราช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิตินักท่องเที่ยว
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นายวราวุฒิ บุญย่อง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel.076 450912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นางสาวปิยวรรณ แสงไทย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี
Tel.076 450912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th


แหล่งที่มา :