เจ้าหน้าที่

23 ม.ค. 2561      930 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางสาวปุณยนุช  เนาวราช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิตินักท่องเที่ยว
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นางสาวปรียาวดี   แสงไทย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี
Tel.076 450912-3 

E-mail : phangnga@mots.go.th

 

นางสาวมาริสา  ขาวเขียว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel.076 450912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นายวราวุฒิ บุญย่อง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel.076 450912-3

E-mail : phangnga@mots.go.th

นายศรีศักดิ์  ลิ่มเหมาะ

ตำแหน่งพนักงานดูแลสระว่ายน้ำ

Tel.076 450912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นางวิภาดา  สวิตต์วัฒนา

ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
Tel.076 450912-3

E-mail : phangnga@mots.go.th

นายบุญส่ง  สมสุดใจ

ตำแหน่งพนักงานดูแลสถานที่

Tel.076 450912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th


แหล่งที่มา :