เจ้าหน้าที่พลศึกษา

22 ม.ค. 2561      858 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายสมควร เอียดแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นางสาวสุนันทวดี รัญทวิจิตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองพังงา
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นายเกรียงไกร รัตนเขียว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอตะกั่วป่า
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นายเอก อยู่จุ้ย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท้ายเหมือง
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นายซาบือรี แจ๊ะแล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอคุระบุรี
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นางสาวนงลักษณ์ ดวงรักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอตะกั่วทุ่ง
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นางสาววชิราภรณ์ ศรีสงคราม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทับปุด
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นายวีรยุทธ ปลูกไม้ดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเกาะยาว
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

นายธนิต แก้วภักดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอกะปง
Tel. 0-7645-0912-3
E-mail : phangnga@mots.go.th

 

 


แหล่งที่มา :