ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(TAC)

3 ก.ค. 2560      986 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางสาววัชรี ชิตะวณิช
ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
Tel.0-7645-0912-3
E-mail : tacphangnga@gmail.com

นางสาวณภัทร เจียรนัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
Tel.0-7645-0912-3
E-mail : tacphangnga@gmail.com

นางสาวชลชญา สินบรรเทา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
Tel.0-7645-0912-3
E-mail: tacphangnga@gmail.com

นางสาวกรรณิการ์ คชรักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
Tel.0-7645-0912-3
E-mail: tacphangnga@gmail.com

นางสาวเบญจมาศ คำทัปน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
Tel.0-7645-0912-3
E-mail: tacphangnga@gmail.com

นางสาวสุกัลยา  เอียดแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
Tel.0-7645-0912-3
E-mail: tacphangnga@gmail.com

นายเดธชนนตร์  สาเมาะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
Tel.0-7645-0912-3
E-mail: tacphangnga@gmail.com

นางสาวณฐพร ท่าดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
Tel.0-7645-0912-3
E-mail: tacphangnga@gmail.com


แหล่งที่มา :