เปิดรับสมัคร การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563

25 ธ.ค. 2562      281 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 (รอบคัดลือกระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 16-28 มีนาคม 2563) โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี รุ่นประชาชนชาย และประชาชนหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาฟุตบอลและเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอย่างกว้างขวางทุกพื้นที่ และเพื่อคัดเลือกทีมนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนของจังหวัดพังงา ไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกระดับเขต ต่อไป ทั้งนี้สามารถจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันๆ โดย Download ใบสมัคร/ระเบียบการแข่งขันฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://phangnga.mots.go.th/ หัวข้อดาวน์โหลด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครฯ ได้ที่ นายสมควร เอียดแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานๆ โทรศัพท์ 061-2012028 หรือติดต่อ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา โทรศัพท์ 076-450912 โทรสาร 076-450913 ในวันและเวลาราชการ