สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต) จึงได้เปิดช่องทางสำหรับการยื่นเอกสร ในการขอใบอนุญต การต่ออายุ การแจ้งเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกขอคืนเงินหลักประกัน ธุรกิจนำเที่ยว

13 เม.ย. 2563      380 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต) แจ้งประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต มีประกาศปิดเส้นทางคมนาคมการเข้า - ออก บริเวณด่านตรวจ ภูเก็ต (ด่านท่าฉัตรไชย) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีมาตรการเพื่อเป็นเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปและสอดคล้องตามคำสั่งของสำนักงานจังหวัดภูเก็ตสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต) จึงได้เปิดช่องทางสำหรับการยื่นเอกสร ในการขอใบอนุญต การต่ออายุ การแจ้งเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกขอคืนเงินหลักประกันธุรกิจนำเที่ยว โดยสามารถยื่นเอกสารผ่านช่องทางการติดต่อ ได้ดังนี้ 1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยสแกนเอกสารทั้งหมดแล้วส่งมาที่อีเมลล์ dot.phuket2@gmail.com 2. จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์และส่งมายังที่อยู่ตามข้างล่างนี้ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุทศสาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต) 63/710 หมู่ที่ 4 ถนนวิรัชหงส์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-681065 ,061-416658-4