โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​ (อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางทะเล​หลักสูตร​ Life​ Saving)

29 ก.ค. 2563      168 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 22​ กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม​ เดอะ​ บริษา​ บีช​ รีสอร์ท​ เขาหลัก​ อ.ท้ายเหมือง​ จ.พังงา นายสมพล เวียงสิมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ และจนท.TAC ได้เข้าร่วมจัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​ (อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางทะเล​หลักสูตร​ Life​ Saving)​ ระหว่างวันที่​ 22-24 กรกฎาคม2563​ เวลา 15.30 น. จัดพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนายตะวัน​ พรหมวงศ์​ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าวรายงาน และนายสมพล เวียงสิมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ -เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานร่วมกัน -เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย​ เพื่อลดความสูญเสีย -เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร​ สร้างความรู้​ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน -เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งทางบก​ และทางน้ำ -เพื่อให้ผู้อบรมรู้จักการใช้อุปกรณ์​ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ -เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ