การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 และการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ”รอบระดับจังหวัด ประจำปี 2563

28 ส.ค. 2563      150 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 และการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ”รอบระดับจังหวัด ประจำปี 2563

นายสมพล เวียงสิมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา มอบหมาย จ.ท.ธีรพงศ์ เสือล่อง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 และการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ”รอบระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ ความมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา ของเด็ก เยาวชน และประชาชน การจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย