ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนนอกพื้นที่จังหวัดพังงา

3 ก.ย. 2563      268 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดพังงา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา (CBT Phangnga) โดยจัดกิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนนอกพื้นที่จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2563 ณ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (เส้นทางจังหวัดพังงา - กระบี่ - ตรัง- สตูล) นายสมพล เวียงสิมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นำคณะชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงาน CBT Phangnga จำนวน 60 คน ไปศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน นอกพื้นที่จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2563 ณ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน อาทิ ชุมชนนาหมื่นศรี,ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จ.สตูล และชุมชนบ้านอ่าวลึกน้อย จ.กระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้นำความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ นำมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อขอยื่นรับการประเมินจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสร้างความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยขุมชนของจังหวัดพังงา ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT THAILAND) ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดพังงา และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้ได้ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้